สล็อตแตกง่ายฝ่ายค้านยื่นยุบพรรคภูมิใจไทย ปมกัญชาเสรี จับตา 1 พ.ย.

สล็อตแตกง่ายฝ่ายค้านยื่นยุบพรรคภูมิใจไทย ปมกัญชาเสรี จับตา 1 พ.ย.

พรรคเพื่อไทย เผย ฝ่ายค้านยื่นยุบพรรคภูมิใจไทย กรณีกัญชาเสรี สล็อตแตกง่าย ชี้อาจเข้าข่ายหลอกลวง จับตารอดูรายละเอียด 1 พ.ย. นี้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เผยว่า ฝ่ายค้านจ่อยื่นพรรคภูมิใจไทย จากเรื่องนโยบายกัญชาเสรี เนื่องจากการประกาศนโยบายดังกล่าว เข้าข่ายพฤติกรรมที่นำไปสู่การยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ในประเด็นการให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยไม่ชอบ

จากที่พรรคภูมิใจไทยหาเสียงเมื่อตอนเลือกตั้งปี 2562 

ว่าด้วยเรื่องการปลดล็อก และการปลูกในครัวเรือน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประมวลกฎหมายยาเสพติดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะมีการยื่นเรื่องให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะองค์กรที่กำกับดูแลพรรคการเมืองต่อไป ว่าเป็นการนำเสนอนโยบาย การปฏิบัตินโยบาย การโฆษณา ที่เข้าข่ายหลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการปกครอง

นพ.ชลน่าน เผยว่าขณะนี้โดยฝ่ายกฎหมายพรรคฝ่ายค้านกำลังพิจารณาในรายละเอียด และคาดว่าวันที่ 1 พ.ย.นี้ จะมีความชัดเจนอีกครั้ง ส่วนเรื่องการยื่นศาลปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครองและมีคำสั่งให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ที่ทำให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสารทีเอชซีเกิน 0.2% นั้น ตนเองมองว่าออกโดยไม่ชอบตามกฎหมาย เพราะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้กับประชาชนและมีผลกระทบต่อสังคม

แคนแคน อดีตสมาชิกวง BNK48 ล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำ ปัจจุบันรอผล CT สแกน พ่อเผยเพิ่งโทรคุยก่อนเกิดเหตุ เพิ่งบอกให้ระวังตัว นายิกา ศรีเนียน หรือ แคนแคน อดีตสมาชิก BNK48 ที่ปัจจุบันเป็น สมาชิกพรรคก้าวไกล ล้มหัวฟาดพื้นในโรงพยาบาลและต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา

แม่ของแคนแคนได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมโดยระบุว่า “ขณะนี้ น้องแคน อยู่ในห้องฉุกเฉิน ล้มหมดสติ ในห้องน้ำ หัวกระแทกพื้น เย็บไป 4 เข็ม อาการตอนนี้ รอผล CT scan ขออภัย แฟนคลับที่ไปรอน้องนะคะ (คุณแม่ แคน)”

ขณะที่ นายภูวกร ศรีเนียน พ่อแคนแคน ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นดาย และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงลูกสาวระบุว่า “ช่วงรับปริญญา ลูกสาว 10-14 ตุลาคม

วันที่ 10 เกิดภาวะปัญหาบางอย่างไม่สามารถซ้อมได้

ไฟเขียว พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวก ปชช.

เริ่มใช้ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้ สนับสนุนการเข้าสู่ยุคดิจิทัล อำนวยความสะดวกประชาชน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้การทำงาน การให้บริการของภาครัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้ สนับสนุนการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ให้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จะใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ที่ไม่ใช่หน่วยงานในฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่หากจะใช้บังคับกับหน่วยงานดังกล่าวจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และจะใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่มาตรา 12 มาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 19 และมาตรา 22 ที่ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่ 13 ต.ค. 65เป็นต้นไป)

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้หน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับต้องมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน, ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและ ผู้ประกอบการกับหน่วยงานรัฐ กำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับภาครัฐเพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูลและสามารถบริการประชาชนได้โดยสะดวกและปลอดภัย

โดยสาระสำคัญจะอยู่ใน มาตรา 7 ที่กำหนดให้การใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชน หรือผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานหรือสำเนาเอกสารประกอบคำขออนุญาต ผู้ขออนุญาตสามารถเลือกยื่นเอกสารโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าเป็นการยื่นเอกสารโดยชอบแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจะปฏิเสธไม่รับคำขอดังกล่าวเพราะเหตุการยื่นขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับบทบัญญัติที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 65 เป็นต้นไป เนื่องจากจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวมถึงให้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้เริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อรองรับการเริ่มมีผลบังคับ เช่น มาตรา 12 กำหนดให้เมื่อประชาชนติดต่อหน่วยงานเพื่อขอรับอนุญาตได้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงแล้ว ให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่เป็นผู้ทำสำเนาเองโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆสล็อตแตกง่าย